ФАНТАСТИКА И РЕАЛНОСТ


петък, 4 септември 2020 г.

САМОИЗНАСИЛВАНЕ

 

 

 

 

Определението изглежда неблагозвучно, но съдържа самата същина на явлението.

Става дума – бързам да отговоря на неизбежния първи въпрос – за биологичния вид, надарен (според самия него) с разум и обявил себе си за венец на природата.

В славната соцепоха, сиреч вчера, погледнато  в исторически план, ни учеха, че човекът е господар на природата. Внушаваха ни, втълпяваха ни, че сме способни да я преобразяваме по свой вкус и изгода. В мемоарните си записки Жорж Сименон, човек с изключително богат житейски опит, обиколил всички континенти, смята за истински човек голия човек, сиреч дивака, туземеца, както сме свикнали да го наричаме. За него бог е или някое дърво, или животно.

Цивилизованият е загубил реална представа за своето място в околната среда и се отнася към природата така, както невръстното дете се отнася с играчките си – прави си с тях каквото му хрумне. И става играчка-плачка. Учени твърдят, че 90 процента от природните бедствия (суши, наводнения, цунами, урагани и пр.) в наше време  са провокирани, предизвикани от човешка дейност.

Преди стотина години, когато понятието екология още не е съществувало, Никола Тесла вещае тежки проблеми за човечеството през ХХI век. Предвижданията му се сбъдват. Въпреки осъзнаването на пакостливия си нрав съвременникът, цивилизованият съвременник за разлика от голия човек продължава да се води в действията си от съображенията за моментната изгода. Насилието продължава.

През последните 30-40 години то придоби ново, нечувано, непознато в историята измерение, макар корените му да са в пръкналият се през ХIХ век феминизъм и в някои незначителни, третостепенни като влияние религиозни учения и практики. Сега насилието е насочено към самите нас, към същността ни – физиологична и духовна. Разбира се, тъй като човекът е част от природата, става дума за едно и също нещо. Ала това ново проявление на насилието поради бързото му разпространение подобно вирусна пандемия, поради денонощното облъчване от страна на могъщите, манипулиращи съзнанието ни масмедии изглежда по-непредвидимо като резултат от вилнеенето на цунами. След като хищнически сме изчерпали всички невъзобновяеми енергийни източници (въглища, нефт, газ), което явно ще се случи още през настоящия век, ще ни спасява слънцето. Предвижда го, между другото и самият Тесла. Но какво ще се случи, ако един ден, всички представители на венеца на природата се превърнат в джендъри, в смисъл с полова ориентация, различна от рождената ни, от реалността?

Имам познати, високоинтелигентни хора, които откровено споделят, че не им е ясно понятието харасмънт, а някои дори не бяха го чували. Рожденото място на термина със значение сексуално попълзновение е САЩ. Измислен е и въведен в употреба от феминистите. Отнася се, разбира се, за мъжете. За всичките, хетеросексуалните. Ненормалност. А нормалните – подразбира се – са хомосексуалните, лесбийките, транссексуалните. По едно време ни уверяваха, че всъщност съществуват не два, а няколко пола. Същевременно ни набиваха в главите, че всъщност между жените и мъжете няма разлика. Тези дни в медиите се появи съобщение, че в Холандия (Нидерландия, както ни задължават вече да я изписваме) в паспортите на гражданите ѝ ще отпадне графата „пол”. С една дума холандците (нидерландците) стават безполови същества. Как ви се струва?

Появиха се съобщения, че в някои страни от сферата на западната християнска цивилизация ще бъдат заличени от речниците понятията „баща” и „майка”. Ще ги заменят с „родител А” и „родител В” или нещо от този  род. В редица такива държави бяха узаконени така наречените гейбракове. Разрешиха ги преди 7-8 години дори в Уругвай по времето, когато неин президент бе – забележете -  бивш партизанин, маоист.  Понятието гейбрак  е трудносмилаемо за нормалния човешки разсъдък. Но напълно закономерно след като патологията е обявена за нормалност.

Традицията, самосъзнанието, което се определя преди всичко от природната даденост, трудно се променя. Види се радетелите за тези трансформации го разбират и са насочили атаката си към детското съзнание, което както се казва е табула раса и лесно се поддава на внушение. Този факт, не крия, най-много ме натъжава, да не изричам по-силна дума. Само един пример с Швеция. Там през 1998 г. в закона за образованието на всички училища бе наложено задължението да работят против половите стереотипи. В по-ново време се появиха детски градини в които е забранено произнасянето на „той” и „тя”. Децата ги учат да казват хен, понятие изразяващо нещо средно, както ни обясняват. Сиреч нито мъж, нито жена. Друго съобщение гласи, че в богатата либерална Швеция децата сами трябва да определят пола си. Дори като някаква игра на ужким не мога да го възприема, толкова е шокиращо за моето съзнание (може би наистина закостеняло, ретроградно).

Швеция с една дума е твърде напреднала. Свещенослужители извършват бракосъчетания в църквите си на еднополови двойки. В Норвегия е същото: такива венчавки са вече практика и в лутеранската  и в протестантската църква. Църквите на две християнски вероизповедания в Шотландия са широко отворени за подобен ритуал. От миналата, 2019 година, и евангелската църква в Австрия благославя еднополовите бракове.

Списъкът навярно е по-дълъг. Прочее, не знам, но ме смущава въпросът вярващите християни не се ли питат за мнението на Всевишния.

Няма да се учудя, ако един ден обявят, че Бог е хен или джендър.

Амин.

 

П.П.: Горното изложение има предимно констативен характер. По-сложен и по-важен е въпросът защо. Коя е причината (причините) за явлението. Тук трябва да се помисли здраво.

 

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар